On-line knihovna

Projekty

2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018
2019 2020    

2020

 

2019

Mezinárodní spolupráce knihoven/ 11. ročník Mezinárodníhofestival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn.  Nákup knih v polštině.

Termín realizace 2019
Popis projektu
Městská knihovna Český Těšín spolu s Bibliotekou Miejskou w Cieszynie uspořádají v roce 2019 již 11. ročník mezinárodního festivalu Čtení nad Olzou v rámci kterého se představí čeští a polští spisovatelé a tvůrci knih. Součástí bude mezinárodní pátrací hra formou questingu pro rodiče a děti. Tematickým zaměřením tohoto ročníku bude cestování ve světle legendárních československé dvojice Hanzelka - Zikmund. Pro uživatele MeK Český Těšín polské národnosti bude proveden doplňující nákup knih v polštině.
Zdroj financování
Knihovna 21. století, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu:  ukončen

2018

Název projektu

Umowa o wsparcie finansowe w ramach projektów Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ RP  na I półrocze 2018
Temín realizace 2018
Popis projektu
V roce 2018 proběhla 5. řada česko-polského diskusního cyklu pod názvem BEZ STEREOTYPŮ - Češi a Poláci o sobě navzájem. Akci pořádá Městská knihovna Český Těšín ve spolupráci s partnerem Zamek Cieszyn jako příspěvek k česko-polské vzájemnosti.
20.4.2018
Česko-polský diskusní salon Gregorz Nieć, Jiří Trávníček a Eva Katrušáková plakát  fotky z akce

22.6.2018
Česko-polský diskusní salon Jiří Polanský, Aron Chmielewski plakát  fotky z akce
Zdroj financování
Generální konzulát PR v Ostravě, Zamek Cieszyn
Statut projektu: ukončen

    

2017

Název projektu

Umowa o wsparcie finansowe w ramach projektów Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ RP  
Temín realizace 2017
Popis projektu
V roce 2017 proběhla 5. řada česko-polského diskusního cyklu pod názvem BEZ STEREOTYPŮ - Češi a Poláci o sobě navzájem. Akci pořádá Městská knihovna Český Těšín ve spolupráci s partnerem Zamek Cieszyn jako příspěvek k česko-polské vzájemnosti.
21.4.2017
Česko-polský diskusní salon Olgy Tokarczuk a Renaty Putzlacher plakát  fotky z akce

22.9.2017
Česko-polský salon dvou fotografů a muzikantů Jerzy Pustelnik a Marian Siedlaczek plakát  fotky z akce 
 
13.10.2017
Českopolský diskusní salon sportovců, paraolympioniků Janusz Rokicki a David Drahoninský plakát  fotky z akce 
  
Zdroj financování
Generální konzulát PR v Ostravě, Zamek Cieszyn
Statut projektu: ukončen


Název projektu
Jiří Třanovský
Temín realizace 2017
Popis projektu
Jiří Třanovský. 27.1.2017
P
rvní z pořadů o Jiřím Třanovském, významné osobnosti spojené s Těšínským Slezskem, jehož 425. výročí narození a 380. výročí úmrtí si bylo v roce 2017. Básník a luteránský kněz byl představen jako autor nejrozšířenějšího českého protestantského kancionálu Cithara Sanctorum, známého pod názvem Tranoscius. V pořadu vystoupili básník Zbigniew Machej a Dr. Leszek Kalina se sborem Ars Musica. leták  fotky z akce

Juraj Tranovský - česká premiéra filmového dokumentu slovenské televize. 6.4.2017
Druhý pořad z cyklu k 500. výročí evropské reformace a 380. výročí úmrtí Jiřího Třanovského. Po shlédnutí filmu proběhla beseda s pastorem Mgr. Tomášem Tyrlikem a básníkem a tranosciologem Zbigniewem Machejem. leták

Po stopách protestantismu v Těšínském Slezsku. 18.10.2017
Třetí pořad věnovaný Jiřímu Třanovskému a 500. výročí reformace. V rámci pořadu proběhlo vyhodnocení internetové soutěže Po stopách protestantismu v Těšínském Slezsku a česká premiéra prezentace knihy Zbigniewa Macheje Georgius Tranoscius - Pieśni duchowe. Součásti akci byla výstava o Třanovského nejvýznamnějším díle. leták fotky z akce
Výsledky soutěže:  Správné odpovědi
Statut projektu: ukončen
 

Název projektu
Tvorba webové stránky Turistického informačního centra města Český Těšín, vydání propagační brožury
Temín realizace 2017
Popis projektu
Z dotace bylo financováno zhotovení nové webové stránky TIC a v rámci spoluúčasti žadatele byla vydána informační brožura v českém, polském a anglickémjazyce. o městech Český Těšín a Cieszyn.
Zdroj financování 
Moravskoslezský kraj
Statut projektu: ukončen

Název projektu
Mezinárodní festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn. 10. ročník
Termín realizace  2017
Popis projektu
10. ročník  literárního festivalu se konal ve dnech  5. - 9.6.2017 v Českém Těšíně a polském Cieszyně. Festival byl zaměřen na dětského čtenáře a jejich rodiče, část programu byla určena dospělým. V knihovnách  a dalších místech obou měst proběhly  setkání se spisovateli  a  ilustrátory, soutěže a workshopy. Zajímavostí pro veřejnost bylo setkání s tvůrci a výrobci knih v četně návštěvy současného tiskárenského provozu v Českém Těšíně a historické tiskárny v Cieszyně. 
Zdroj financování
Knihovna 21. století, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončen         fotky ze zahájení festivalu 2.6.2017

  Název projektu
Komplexní zabezpečení zálohování a uložení dat v ASK Dawinci
Termín realizace  2017
Popis projektu
Cílem projemktu je komplexně zabezpečit PC síť MěK tak, aby zálohování a uložení dat v AKS Dawinci bylo bezpečné a afektivní. Nová konfigurace sítě zároveň zabezpečení filtrací nežadoucích webových stránek, zejm. dětských oddělení.
Zdroj financování
VISK 3, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončen

2016

Název projektu
Péče MěK Český Těšín o polskou minoritu. Aktivity v r. 2016
Termín realizace 2016
Popis projektu
V roce 2016 proběhla 4. řada česko-polského diskusního cyklu pod názvem BEZ STEREOTYPŮ - Češi a Poláci o sobě navzájem. Akci pořádá Městská knihovna Český Těšín ve spolupráci s partnerem Zamek Cieszyn jako příspěvek k česko-polské vzájemnosti. V rámci 4. řady byly uspořádány čtyři pořady, všechny proběhly v Čítárně a kavárně Avion. Autorem grafického designu je doc. MgrA. Pavel Noga.

8.4.2016 v 17.00 hod.
Česko - polský diskusní salon o tvorbě krajiny, krajinné architektuře a úspěšných projektech krajinné a zahradní architektury v Česku a Polsku. Diskutující za PR: TOMASZ J. NOWAK – ředitel Arboreta Wroclawské univerzity, diskutující za ČR: ZDENĚK SENDLER - krajinářský architekt. Moderátor, tlumočník : RUDOLF KLUS    plakát   fotky z akce

23.9.2016 v 17.00 hod.
Česko - polský literární salon o české a polské literatuře v kontextu dnešní doby. Diskutující za PR: Zbigniew MACHEJ - básník a překladatel, diskutující za ČR: Martin REINER - básník, spisovatel a nakladatel. Moderátor, tlumočník: Renata Putzlacher plakat  fotky z akce
 
14.10.2016 v 17.00 hod.
Česko - polský diskusní salon o úloze grafického designu v soudobé vizuální komunikaci. Diskutující za PR: Tomasz BIERKOWSKI, diskutující za ČR: Pavel NOGA. Moderátor a tlumočník: Marek CHMIEL  pozvánka/zaproszenie  fotky z akce

4.11.2016 v 17.00 hod.
Česko - polský diskusní salon o hudbě, divadle a tradicích o Těšínském Slezsku a Moravě. Diskutující za PR: Bogusław SŁUPCZYŃSKI - herec, divadelní režisér, pedagog, diskutující za ČR Tomáš KOČKO – hudebník, písničkář, režisér. Moderátor, tlumočník: Renata Putzlacher. plakat  fotky z akce

Zdroj financování
Ministerstvo kultury ČR, Generální konzulát PR v Ostravě, Zamek Cieszyn
Statut projektu: ukončen


Název projektu
Legenda Ludvík Aškenazy
Termín realizace květen 2016
Popis projektu
27.5.2016 proběhl Literární happening o Ludvíku Aškenazym v Sali konferencyjnej Zamku w Cieszynie, kde studenti Polského gymnázia Český Těšín předvedli dramatizaci jedné z Aškenazyho povídek. Následovalo pokračování v Čítárně a kavárně Avion, kterého se účastnil Jindřich Mann, syn L. A. a další hosté. Doprovodnou akcí byla výstava Aškenazyho textů na vlakovém nádraží v Českém Těšíně od 10. 5. - 10. 6. 2016. Výstava byla provázána se soutěží pro širokou veřejnost o knižní ceny. Pozvánka, leták, plakáty k soutěži, foto

Zdroj financování
Městská knihovna Český Těšín
Statut projektu: ukončen 

Název projektu
Zkvalitnění služeb na úseku MVS v rámci kooperačního celku. Vytvoření zázemí pro individuální výuku práce s informačními technologiemi pro občany 55+
Termín realizace 2016
Popis projektu
Převedení Souborného katalogu MěK v AKS Dawinci na centrální server, obnova čtyř uživatelských PC stanic na pracovištích MěK Český Těšín, všechny jsou opatřeny licencemi Office 2016. Slouží k individuální výuce práce s informačními technologiemi pro uživatelskou kategorii 55+ 
Zdroj financování 
Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončen


2015

Název projektu
Mezinárodní literární festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn
Termín realizace 2015
Popis projektu
8. ročník  literárního festivalu  pro děti se konal ve dnech  25.5. - 3.6.2015 v Českém Těšíně a polském Cieszyně.  V knihovnách  a dalších místech obou měst proběhly  setkání se spisovateli  a  ilustrátory, soutěže a workshopy, veřejná čtení včetně maratonu čtení prvňáčků. Partnerem tohoto festivalu je Mezinárodní divadelní festival Bez hranic pro děti, který proběhl v obou městech ve stejném termínu a obohatil program o divadelní představení pro děti.
Zdroj financování
Ministerstvo kultury ČR
RV SKIP 10
Statut projektu: ukončen

Program
Fotky ze scénického čtení v MěK Havlíčkově ul. 26.5.2015 ; Listování v čítárně a kavárně Avion 26.5.2015 ; Zahájení festivalu, scénické čtení pověstí pro rodiče s dětmi, vyhodnocení pátrací rodinné soutěže Ztracená kniha v čítárně a kavárně Avion 27.5.2015 ; Beseda s Lenkou Eckertovou o internetu a jeho nástrahách v Městské knihovně Ostravská ul. 29.5.2015 ; Beseda s Lenkou Eckertovou o internetu a jeho nástrahách v Městské knihovně Havlíčkova ul. 29.5.2015 ; Show Adolfa Dudka: Malování pro děti v čítárně a kavárně Avion 30.5.2015Název projektu
Podpora příslušníků polské národnostní  menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český Těšín
Termín realizace 2015
Popis projektu
Cilem projektu je posílit akvizici MěK Český Těšín doplňujícím nakupem knih v polštině. Doplňující nákup bude obsahovat aktuální polskou knžní produkci zaměřenou na dětskou literaturu, krásnou literaturu pro dospěléa školní četbu pro žáky a studenty.
Zdroj financování
Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončen


Název projektu
Nové možnosti komunitní knihovny
Termín realizace 2015
Popis projektu
Komunitní knihovna jako místo podpory regionální historie, kulturníhodědictví a regionální kultury s přihlédnutím k multikultirnímu prostředí na příkladu čítárny a kavárny Avion Městské knihovny Český Těšín. Dvoudenní odborná konference Další možnosti komunitní knihovny

Zdroj financování
RV SKIP 10
Statut projektu: ukončen
FOTO

2014

Název projektu
Technická podpora Multimediální knihovny ve Svibici
Termín realizace
2014
Popis projektu
V multimediální knihovně ve Svibici probíhají dlouhodobě aktivity do seniory, např. Virtuální univerzita třetího věku nebo kurzy počítačové gramotnosti.  Dotace je určena na posílení technického zázemí.
Zdroj financování
Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončen


Název projektu
Spolupráce s partnerskými knihovnami v zahraničí
Termín realizace
2014
Popis projektu
Popis projektu:  v r. 2014 proběhne VII. ročník Mezinárodního festivalu  Čtení nad Olzou ve dnech 24.5. - 6.6. 2014 v Českém Těšíně a Cieszyně, kterého se jako hosté  zúčastní osobnosti  dětské literární tvorby. Hlavní akcí festivalu je mezináordní soutěž tvůrčího psaní pro děti Staň se spisovatelem s … , které se účastní tyto knihovny a autoři : MěK Český Těšín - Ivona Březinová, Biblioteka Miejska v Cieszyně - Karimierz Szymeczko,  Mestská knižnica v Kysuckém Novém Mestě - Peter Kubica a Pučka Knjižnica i čitaonica v Daruvaru - Tina a Rajna Gatalica. Společné zahájení festivalu proběhne 24.5. 2014 v Čítárně a kavárně Avion/Noiva v Českém Těšíně, další společné setkání  pak  30.5. 2014 v Teatru Adama Mickiewicza v Cieszyně.

Zdroj financování
Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu:  ukončen


Mezinárodní festival Čtení nad Olzou - plakát
Foto: Slavnostní vyhodnocení soutěže , Červená Karkulka v nebezpečí , Facebook a jeho pravá tvář , Školačka Kristýnka , Pohádky do postýlky , Třikrát s Rošťákem Oliverem , Čtenářský maraton prvňáčků

Spolupráce s partnerskými knihovnami

Mezinárodní soutěž ve tvůrčím psaní "Staň se spisovatelem s..."
Sborník vítězných prací:


2013 

Název projektu

Bez stereotypů. Češi a Poláci o sobě navzájem  
Termín realizace
březen - listopad 2013
Popis projektu
Cílem projektu je připomenout blízkost národů Čechů a Poláků. Vzpomenout na společné historické
a současné momenty a události. Hledat, co oba národy spojuje, co je rozděluje. Podívat se na svůj národ očima druhého. Pokusit se odstraňovat bariéry a umět pohlížet na souseda bez předsudků. Před 22 lety byly hranice mezi Českem a Polskem opět otevřeny. Před 8 lety byly hranice mezi Českou republikou
a Polskou republikou zrušeny. Bariéry ale přetrvávají. Zkusme i ty pomalu odstranit.
Obsah projektu
Během letošního roku proběhne 7 diskusních salónů, jejichž hosty novináři, překladatelé, filmaři, muzikanti, designéři. Vybrali jsme známé osobnosti z Polska a Česka, dvojice které spojuje určité téma osobnosti,
a které dokáží naplnit myšlenku česko-polského porozumění. Můžeme jmenovat dvojice: disidenti - novináři Petruška Šustrová a Miroslav Jasiński, filmaři David Ondříček a Adam Sikora, překladatelé Václav Burian
a Jacek Baluch, designeři Jiří Pelcl a Michał Stefanowski, osobnosti Těšínského Slezska básnířka Renata Putzlacher a převor Břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek.
M
otto projektu 
- Dvě rozdílné a zároveň velmi blízké kultury
- Dva suverénní národy se společnými, legendami opředenými kořeny
- Dvě samostatné země se vzájemně prolínající se historií
- V obou národech se v průběhu staletí nacházely a nacházejí osobnosti, které oba národy spojují: čechofilové a polonofilové a to jsou hlavní protagonisté tohoto projektu 

Zdroj financováníČesko-polské fórum, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
                                 Doprovodní akce nad rámec projektu pak Konzulát Polské republiky v Ostravě

Statut projektu: dokončen
Cyklus česko-polských diskusních, hudebních, výtvarných salónů - Cykl czesko-polskich salonów dyskusyjnych

Informační list AVIONoviny  

Výstava "Směšná.śmiezsne słowa"

Závěrečná zpráva

Název projektu
Práce s národnostními menšinami v MěK Český Těšín
Termín realizace
leden-říjen 2013
Popis projektu
Cílem projektu je společná akce pro děti do 15 let z Českého Těšína a dětí české krajanské menšiny v chorvatském Daruvaru. Smyslem projektové aktivity je vzájemné poznání a rozšíření znalostí dětí o České republice a Chorvatsku. Předmětem pak vytvoření Knihy o Daruvaru a Knihy o Českém Těšíně, které si děti vzájemně vymění. Dalším cílem projektu je posílení akvizíce knižního fondu v polském jazyce Městské knihovny v Českém Těšíně. V rámci spolupráce knihoven NAPLE SISTER LIBRARY. 
Zdroj financování
Knihovna 21. století pro rok 2013, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: dokončen

Kniha pro DaruvarNázev projektu
OPAC katalog verze 2.0 AKS Dawinci 
Termín realizace   červen 2013 - leden 2014
Popis projektu
Cílem projektu je zpřístupnění uživatelům OPAC kakatalog verze 2.0
OPAC katalog Městské knihovny Český Těšín
Zdroj financování:  VISK3, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno


 2012 

Název projektu
Literatura v polštině ve fondu Městské knihovny Český Těšín
Termín realizace
II. čtvrletí 2012
Popis projektu
Formou projektu "Aktualizace polského knihovního fondu v MěK Český Těšín" chce městská knihovna provést důkladnější obměnu knihovního fondu v polském jazyce z důvoduvelmi značného zastarání. Akviziční výběr se vztahuje na knihy všech tematických skupin zastoupených v knihovním fondu.
Zdroj financování
Knihovna 21. století pro rok 2012, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno
Název projektu 
5. ročník Literárního festivalu Čtení nad Olzou
2. ročník Mezinárodního týdne čtení dětem

Termín realizace
1. pololetí  2012
Popis projektu
Cílem projektu je veřejným způsobem propagovat četbu a podpořit zejména dětské čtenářství. Literární festival Čtení nad Olzou bude probíhat první červnový týden ve třech rovinách: Setkání dětí se spisovateli, autorská soutěž Staň se spisovatelem s Ivou Procházkovou a vydání literání mapy místopisu osobností Těšínského Slezska 
Zdroj financování
Česko-polské fórum, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Statut projektu: ukončeno
5. ročník Mezinárodního festivalu Čtení nad Olzou 2. ročník Týdne čtení dětem
Staň se spisovatelem s Ivou Procházkovou a Pawłem Beręsewiczem
Literární mapa Těšínského Slezska

2011   

Název projektu
Počítačová gramotnost - vzdělávací kurzy pro seniory
Termín realizace
1. pololetí 2011
Popis projektu
V rámci celoživotního vzdělávání uživatelů poskytuje knihovna individuální instruktáže počítačové gramotnosti zejméne pro cílovou skupinu seniorů.
Několik let MěK ve spolupráci s občanským sdružením Trianon organizuje kurzy počítačové gramotnosti Senior Internet klub. Cílem projektu je rozšíření  a obnova počítačového vybavení na našich pobočkách.
Zdroj financování
VISK 3 Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončenoNázev projektu
Mezinárodní týden čtení Český Těšín - Cieszyn
Termín realizace
1. pololetí 2011
Popis projektu
Týden čtení dětem bude v České republice pořádán poprvé v prvním červnovém týdnu  2011. Organizátory jsou Celé česko čte dětem a Cala Polska czyta dziecom, Městská knihovna Český Těšín a Biblioteka Miejska Cieczyn.
Akce je zaměřena na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti, prioritě  na dětské čtenářství. Cílem projektu je připravit bohatý kulturní a odborný program.  
Městská knihovn uspořádá několik setkání se spisovateli a ilustrátory, autogramiády a knižní jarmark na náměstí. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě uspořádá odbornou konferenci na téma dětského čtenářství.
Dotace jsou určené na lektorské honoráře.
Zdroj financování
Knihovna 21. století pro rok 2011, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno


Název projektu 
Česká knihovna 2011 na podporu nákupu děl české literatury
Termín realizace
celoročně
Popis projektu
Projekt Česká knihovna 2011 zprostředkovává nákup knih nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny
Zdroj financování
Česká knihovna, Moravská zemská knihovna Brno z pověření Odboru umění 
a knihoven Ministerstva kultury ČR

Statut projektu: ukončeno

2010 
                 

Název projektu 
Čtení sbližuje národy - Czytanie zbliża narody
Termín realizace
březen – září 2010
Popis projektu
Hlavním organizátorem projektu je Městská knihovna v Cieszyně, Městská knihovna Český Těšín je jejím partnerem. Cílem projektu je vyrovnávání možností národnostních menšin na Těšínsku v přístupu ke kultuře, k informacím a fondům polských a českých knihoven, v přístupu k informacím handicapovaným a starším osobám a vytváření možností angažovanosti v kulturních akcích.
Aktivity v rámci projektu:
Noc s Andersenem – zahájení akce na polské straně, společné setkání českých 
a polských dětí
3. mezinárodní festival Čtení na d Olzou – setkání dětí i dospělým na máměstí ČSA 
v Českém Těšíně a na Rynku v Cieszyne, bohatý program pro diváky
Zpracování průvodce po knihovnách Český Těšín a Cieszyn
Zpracování comicsu pro děti o památkách obou Těšínů
Zdroj financování
Operační program přeshraniční spolupráce 2007 – 2013
Česká republika – Polská republika – Fond mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński
Statut projektu: ukončeno 


Název projektu 
Literatura v polském jazyce ve fondech Městské knihovny v Českém Těšíně
Termín realizace
v průběhu roku 2010
Popis projektu
Cílem projektu je jednorázově posílit nákup knihovního fondu, naučné literatury pro polskou národnostní menšinu. Doplněním naučné literatury tohoto zaměření sníží knihovna deficit v oblasti svého informačního fondu v polštině, neboť každoroční akvizice dává přednost nákupu krásné literatury, která je uživateli více žádaná.
Zdroj financování
Knihovna 21. století pro rok 2010, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončenoNázev projektu 
Multifunkční budova Avion v Českém Těšíně - podpora informačního zázemí
Termín realizace
1. pololetí 2010
Popis projektu
Cílem projektu je implementovat do provozu multifunkční budovy Avion knihovnické a informační služby. Do prostoru pro veřejnost budou zkompletovány čtyři notebooky, prostřednictvím wifi technologie připojeny k internetu. Vznikne informační bod pro přístup k informačním zdrojům veřejné správy.
Zdroj financování:  VISK3, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno
 

Název projektu 
Česká knihovna 2010 na podporu nákupu děl české literatury 
Termín realizace
celoročně
Popis projektu
Projekt Česká knihovna 2010 zprostředkovává nákup knih nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny
Zdroj financování
Česká knihovna, Moravská zemská knihovna Brno z pověření Odboru umění
a knihoven Ministerstva kultury ČR
Statut projektu: ukončeno


2009     

Název projektu 
Mediatéka v Těšínské knihovně
Termín realizace
2. pololetí 2009
Popis projektu
Projekt určený na podporu všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením – nákup knihovního fondu pro nevidomé
a slabozraké. Cílem projektu bylo rozšířit nabídku o speciální fondy v nově vybudované mediatéce v knihovně ve Svibici
Zdroj financování
Knihovna 21. století pro rok 2009, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno


Název projektu 
Vydání dvou publikací – sborníku z dětské autorské soutěže
Staň se spisovatelem s … Petrou Braunovou a Sametová revoluce v Českém Těšíně
Termín realizace
celoročně
Popis projektu 
Dětská autorská soutěž Staň se spisovatelem s Petrou Braunovou probíhala od listopadu 2008 do června 2009. Obsahem soutěžních prací byl text zadaný paní Braunovou Napiš dopis řediteli zeměkoule. K této aktivitě se připojila i Městská knihovna v Cieszyně, která ke stejné akci přizvala polskou autorku literatury pro děti Beatu Ostrowickou. Akce byla ukončena slavnostním vyhodnocením a u této příležitosti byl vydán sborníček vítězných prací.
Zdroj financování
Knihovna 21. století pro rok 2009, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno


Název projektu 
Zpřístupnění čtecího zařízení - kamerové lupy  slabozrakým občanům
Termín realizace
v průběhu roku
Popis projektu
Smyslem projektu bylo zakoupení čtecí kamerové lupy, která slouží slabozrakým občanům ke čtení tištěného textu. Zařízení je volně dostupné v prostorách čítárny, kde je dostupnost denního tisku a časopisů. Čtecí zařízení tohoto typu je jediné svého druhu ve městě a těší se velké pozornosti
Zdroj financování
VISK3, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno
 

Název projektu 
Česká knihovna 2009 na podporu nákupu děl české literatury
Termín realizace
celoročně
Popis projektu
Projekt Česká knihovna 2009 zprostředkovává nákup knih nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny
Zdroj financování
Česká knihovna, Moravská zemská knihovna Brno z pověření Odboru umění 
a knihoven Ministerstva kultury ČR
Statut projektu: ukončenoNázev projektu 
Veřejné knihovny na česko-polské hranici
Termín realizace
říjen 2009
Popis projektu
Cílem projektu bylo získání prostředků na odborný seminář pro knihovníky veřejných knihoven z euroregionů podél česko-polské hranice. Dvoudenní seminář inspiroval všechny, kteří se přeshraniční spolupráci již zabývají či k ni hledají cestu. Seminář zaměřený na výměnu zkušeností v této oblasti se konal v Městské knihovně Český Těšín, vybraný program pak v Městské knihovně v Cieszyně. Účastníci měli možnost se seznámit s česko-polským kulturním prostředím Těšínského Slezska
Zdroj financování
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Statut projektu: ukončeno
 

2008    

Název projektu 
Čtení nad Olzou. Mezinárodní festival čtení
Termín realizace
celoročně
Popis projektu
Festival organizovaný Městskou knihovnou Český Těšín a Městskou knihovnou 
v Cieszyně byl koncipovaný jako akce na podporu čtenářství. V obou knihovnách byl připraven čtrnáctidenní program pro školy, družiny a také širokou čtenářskou veřejnost. Nejvýznamnější částí festivalu byl program na náměstí ČSA v Českém Těšíně a na Rynku v Cieszyně. Společný projekt prohloubil spolupráci knihoven
a navázal na dobrou česko-polskou spolupráci v těchto městech. Finance byly využity na honoráře účinkujícím a tisk propagačních materiálů
Zdroj financování
Knihovna 21. století pro rok 2008, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno 2007

Název projektu 
Český Těšín město na hranicích. Program volnočasových aktivit pro děti v městské knihovně
Termín realizace
celoročně
Popis projektu
Projekt Český Těšín – město na hranici. Program volnočasových aktivit pro děti v městské knihovně byl zaměřen na vydání tří publikací věnovaných dětem. Brožurka prací mezinárodní literární a výtvarné soutěže Moje město a brožurky ze série Postavy z pověstí Těšínského Slezska - Vodníci, utopci a Wasermoni a Černá kněžna
Zdroj financování
Knihovna 21. století pro rok 2007, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno


Název projektu 
Český Těšín – multikulturní město
Termín realizace
celoročně
Popis projektu
Projekt Český Těšín – multikulturní město zahrnoval kromě akcí pro spoluobčany polské národnosti nákup knih – literatury v polštině jako součást knihovního fondu MěK Český Těšín
Zdroj financování
Knihovna 21. století pro rok 2007, Ministerstvo kultury ČR
Statut projektu: ukončeno


Název projektu 
Česká knihovna 2007 na podporu nákupu děl české literatury
Termín realizace
celoročně
Popis projektu
Projekt Česká knihovna 2007 zprostředkovává nákup knih nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny
Zdroj financování
Česká knihovna, Moravská zemská knihovna Brno z pověření Odboru umění
a knihoven Ministerstva kultury ČR
Statut projektu: ukončeno 

Nejbližší kulturní akce

Vánoční koncert Tomáše Kočka & ORCHESTRu

09.12.2021 17:00

Čítárna a kavárna Avion čtvrtek 9. 12. v 17.00 hod. Tomáš Kočko & Orchestr Vánoční koncert. Uslyšíte převážně skladby z alba "Koleda", námé lidové koledy v jedinečných aranžích a autorské vánoční písně Tomáše Kočka. Pořádá Městská knihovna Český Těšín. Vstupné 220 Kč, pro členy klubu AKROPOL 200 Kč leták

Literární salon - Jaroslav Vencálek

06.12.2021 16:00

Čítárna a kavárna Avion pondělí 6. 12. v 16.00 hod. Literární salon Inkluzívna diferenciácia sveta / Spoločensko-politologické aspekty Beseda, autorské čtení a prezentace nově vydané knihy Prof. PaedDr. Jaroslava Vencálka, CSc., univerzitního pedagoga (geograf, politolog, demograf) dlouhodobě působícího na univerzitách v Ostravě, Trenčíně a Prešově. ...více

Výstava a výtvarné dílničky o adventu pro děti

01.12.2021 13:00

Městská knihovna, Slovenská ul.  během celého prosince, vždy odpoledne Z těšínských adventních pokladů Výstava a výtvarné dílničky na téma adventní očekávání a vánoční zvyky. Vstupné zdarma

AktualityNaše pobočky, kontakty