On-line knihovna

Spolupráce městské knihovny s osobami se specifickými potřebami 

Již  20 let Městská knihovna Český Těšín spolupracuje s dětmi a klienty denních center služeb Eden a Lydie a s a studenty MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Český Těšín. Cílem setkávání je podpora celkového fyzického i psychického vývoje dětských i dospělých klientů stacionářů, integrování skupiny s dalšími čtenáři, poskytování nových podnětů a poznávání nových věcí.

Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2020:

leden   - Karneval "Proužky a kolečka" pro studenty Mateřské školy, Základní školy a Střední školy
              Slezské diakonie v Českém Těšíně 

 

Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2019:

leden    - Beseda Strašidla a nadpřirozené bytosti pro spec. třídu Masarykovy ZŠ
únor      - Karneval pro klienty stacionáře Eden
             - Beseda Písně na Těšínském Slezsku II. Od Tří králů přes masopust k Velikonocům,
               pro klienty stacionáře Eben Ezer
březen -  Beseda Jak se žilo na Těšínsku. Pro rehabilitační stacionář Lydie
            - Beseda Pejsek a kočička slaví „90“ pro spec. třídu Masarykovy ZŠ
duben  - Beseda Zvířátka v ZOO pro spec třídu Masarykova ZŠ
květen - Beseda Květiny od jara do zimy pro  SŠ Slezské diakonie
            - Květinová slavnost s hudbou a tancem pro studenty Mateřské školy, Základní školy a Střední školy
              Slezské diakonie v Českém Těšíně 
            - Beseda Večerníčkové postavy pro klienty stacionáře Eden
září      - Povídání o barvách, pro klienty stacionáře Eben Ezer
říjen     - Knihovna plná rybiček, pro spec. třídu Masarykovy ZŠ
listopad   - Advent a vánoce, pro rehabilitační stacionář Lydie
prosinec  - Advent a vánoce, pro děti MŠ a ZŠ SD
               - Vánoce ve světě, pro spec. třídu Masarykovy ZŠ

      

      


      

Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2018:

prosinec - Vánoce ve světě pro klienty Eben Ezeru
              - Vánoce na Těšínském Slezsku pro klienty stacionáře Eden
              - Vánoční koledování s koledníčkem (poslech koled + výtvarná dílna) pro žáky spec.   
                třídy Masarykovy ZŠ
listopad - Písně na Těšínském Slezsku pro klienty Eben Ezeru
říjen      - scénické čtení O krátkozraké žirafě pro klienty stacionáře Lydie
             - komentovaná prohlídka knihovny pro žáky a studenty ZŠ a SŠ Slezské diakonie 
             - beseda Podzim a podzimní kreativní tvoření draků pro klienty stacionáře Eden
květen  - beseda Zdravý talíř v odd. hudby a umění pro žáky spec. třídy Mas. ZŠ
duben   - beseda Hudba k filmům a pohádkám na OHU pro klienty stacionáře Eben Ezer
             - beseda Hudba k filmům a pohádkám na OHU pro klinety stacionáře Eden
březen  - beseda Zdravý talíř v odd. hudby a umění pro klienty stacionáře Eben-Ezer
             - beseda Těšíme se v Těšíně pro rehabilitační stacionář v Lydii
             - beseda Těšíme se v Těšíně pro pro spec. tř. ZŠ Masarykova
únor      - Kloboukový karneval pro klienty stacionáře Eden
             - beseda O zvířátkách a lidech (přísloví, rčení, pořekadla) pro spec. tř. ZŠ Masarykova

           


Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2017:

leden     - přednáška s prezentací Masopust pro klienty stacionáře Eben-Ezer
únor       - přednáška s prezentací Masopust pro klienty stacionáře Slezské diakonie
              - beseda Malovaná písnička pro spec. tř. ZŠ Masarykova
              - Kloboukový karneval pro žáky a studenty SŠ Slezské diakonie
březen   - Přátelské posezení "Za vším hledej babičku". Setkání s osobami se specifickými potřebami
                akce ve spolupráci s SPMP, pobočný spolek Český Těšín
             - beseda Velikonoce ve světě pro klienty stacionáře Eben-Ezer
             - beseda Velikonoce ve světě pro klienty stacionáře Eden
září       - setkání s klienty stacionáře Eden "Člověče, všechno víš"
říjen      - procházka Těšínem se studenty pro žáky a studenty SŠ Slezské diakonie
             - Poznáváme Těšín, pro studenty SŠ Slezské diakonie
             - Pexesomanie a človeče nedej se - herní odpoledne ve spolupráci s SPMP Český Těšín

             - beseda „Gorole na Těšínském Slezsku“, pro klienty stacionáře Eben-Ezer
             - beseda „Gorole na Těšínském Slezsku“, pro klienty stacionáře Eden
             - scénické čtení O krátkozraké žirafě, pro studenty SŠ Slezské diakonie                     

           

      

     

     

     


Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2016:

leden       -  přednáška s prezentací Valašsko - putování moravským regionem pro klienty stacionáře Eben-Ezer
                -  Karneval "Pyžamové párty" pro klienty stacionáře Eden Slezské diakonie
březen     -  Projekt Král příběhů - scénické čtení z knížky "Jeden za všechny" pro studenty SŠ Slezské diakonie
                -  přednáška s prezentací Hanácko - putování moravským regionem pro klienty stacionáře Eben-Ezer
                -  beseda a výtvarná dílna Velikonoce na Hané pro klienty stacionáře Eden
duben      -  Čtení z knížky "Dítě je díte" pro studenty SŠ Slezské diakonie v rámci projektu Král příběhů
květen     -  Čtení z knížky "Nádherné úterý" pro studenty SŠ Slezské diakonie v rámci projektu Král příběhů
                - „Století páry“ - beseda pro žáky a studenty MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
                - beseda Karel IV. pro klienty stacionáře Eden
                - beseda Zvuky, ruchy pro klienty stacionáře Eben-Ezer
červen     - Čtení z knížky "Pověsti Těšínského Slezska. O třech bratrech" pro studenty SŠ Slezské diakonie
                   v rámci projektu Král příběhů
                 - Kroužek čtení pro klienty stacionáře Eden
září           - Čtení z knížky "Nejveselejší pohádky o autech. Pohádka O červené Karkulce trochu jinak"
                   pro studenty SŠ Slezské diakonie v rámci projektu Král příběhů
říjen          - Slavnostní ukončení projektu Král příběhů na podporu čtení a čtenářství
                    pro studenty SŠ Slezské diakonie Český Těšín
                 - Podzimní povídání pro klienty stacionáře Eden
                 - beseda „Média a mediatéka“ pro klienty stacionáře Eben - Ezer
listopad     - beseda „Stromy tajemné a kouzelné“ pro klienty stacionáře Eden a speciální třídu Masarykovy ZŠ
                 - poslech pohádky Železný Jan a povídání o ní pro klienty stacionáře Eden
prosinec   - beseda „Vánoce ve světě“ pro děti speciální třídy Masarykovy ZŠ


     

     

               

 

 

     

Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2015:

leden       -  Výstava a vernisáž prací "Ohlédnutí za rokem hudby a modlitby"  studentů SŠ Slezské
                    diakonie
                 -  Hrajeme si s notami, poznáváme hudební nástroje, zpíváme se pro stacionář Eden 

únor         -  Karneval pro studenty SŠ Slezské diakonie
                 -  Na Hromice o hodinu více pro Eben-Ezer

duben      -  Večerníček slaví narozeniny pro kienty stacionáře Eden
                 -  Veselé soutěžení pro studenty SŠ Slezské diakonie

červen     -  Arabský svět pro studenty SŠ Slezské diakonie
                 -  Arabský svět  pro Eben-Ezer
                 -  Povídání o Těšíně pro rehabilitační stacionář v Lydii

říjen         -  Židé na Těšínsku - beseda pro klienty stacionáře Eben-Ezer
                 -  Dopravní prostředky - beseda pro klienty stacionáře Eden

prosinec -  Vánoce ve světě - beseda pro klienty stacionáře Eden             


          

                   

            

            

Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2014:

únor             -  Karneval v bílém a zeleném - pro  MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie a stacionář Eden
                     -  Povídání o období masopustu, výroba masopustních masek pro stacionář Eben-Ezer

                     -  Povídání o období masopustu, výroba masopustních masek pro stacionář Eden    
                     -  Povídání o smyslech - stacionář Lydie Slezdké diakonie
březen          -  Povídání o období masopustu, výroba masopuszních masek pro MŠ, ZŠ a SŠ Slezské
                        diakonie
                     -  Povídání o zvířátkách pro děti stacionáře Lydie Slezské diakonie
                     -  Jaro je tady - stacionář Lydie Slezské diakonie
červen          -  Povídání a hry o barvách pro stacionář Eden
září               -  Povídání o barvách pro děti stacionáře Lydie Slezské diakonie
                     -  O Goralech na Těšínském Slezsku pro MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
říjen              -  Beseda a výtvarna dílna věnovaná stromům k jejich svátku - pro stacionář Eden
                     -  Beseda a výtvarna dílna věnovaná stromům k jejich svátku - pro MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
prosinec     -  Beseda Vánoce ve světě - pro stacionář Eben-Ezer
                  

                                

                                

        

        

                        

   

            

           


Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2013:

leden             -  Lesní radovánky - karneval pro  MŠ, ZŠ a SŠ SD a  stacionář Eden
březen           -  Jak se žilo v rodinách na Těšínsku pro MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
                       -  Odpoledne plné her a soutěží. Akce ke Dni Downova syndromu  - nejen pro osoby
                           se specifickými potřebami
                       -  S úsměvem je všechno lépe pro stacionář Eben-Ezer Slezské diakonie

duben           -  Beseda o smyslech "Všech pět pohromadě"  pro stacionář Eden
květen           -  Beseda o smyslech "Všech pět pohromadě"  pro  MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
září                 - Povídání o slušné chování pro stacionář Eden
                       - Za zvířátky do knihovny - soutěž ke Světovému dni zvířat,  pro MŠ, ZŠ a SŠ Slezské
                         diakonie
                       - Goralé na Těšínsku pro stacionář Eden
                       - Goralé na Těšínsku pro stacionář Eben-Ezer  

 

  

  
  

Přehled kulturních akcí pořádaných v roce 2012:

leden             -   Roční doby a svátky - setkání s klienty stacionáře Eden
únor               -   Roční doby a svátky - setkání se studenty MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
březen           -   Z pohádky do pohádky - karneval pro  MŠ, ZŠ a SŠ SD a  stacionář Eden
                      -  „Světový den Downova syndromu“ - ve spolupráci se Sdružením pro pomoc mentálně
                           postiženým
duben            -  Dobré mravy opět v kurzu  - setkání s klienty Eben-Ezeru
květen            -  Maxičlověče nezlob se - dvě setkání, pro MŠ, ZŠ a SŠ SD a stacionář Eden
červen            -  Předprázdninové setkání se žáky a studenty MŠ, ZŠ a SŠ SD a klienty stacionáře Eden
                          při příležitosti vyhodnocení  výtvarné soutěže Veselá abeceda
říjen                - Baštíme se čtyřlístkem vesele a hravě - besedy v rámci Týdne knihoven pro žáky
                          a studenty MŠ,  ZŠ a SŠ SD a klienty stacionáře Eden
listopad          - Předvánoční trénování paměti - pro žáky a studenty MŠ, ZŠ a SŠ SD
                       - Barevný svět kolem nás a dramatizace pohádky O červené Karkulce pro děti ze stacionáře
                         Lydie
prosinec        - Vše okolo Vánoc - setkání s klienty stacionáře Eden

Více fotografií ve Fotogalerii.

  

  

  

  

 

Nejbližší kulturní akce

Dopoledníček - 12.8.2020

12.08.2020 10:00

U stromu „Pohádkovníku Andersena" u řeky Olše (na rohu ul. Dvořákova a nábřeží Míru) středa 12. 8. v 10.00 hod. Kvak a Žbluňk V rámci Prázdnin 2020 se uskuteční scénické čtení, hraná/hravá pohádka z knihy amerického spisovatele Arnolda Lobela. Za nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách knihovny na Havlíčkově ul., vstup zdarma  leták

"Salut Franz" Jazz Time 7.8.2020

07.08.2020 17:00

Čítárna a kavárna Avion pátek 7. 8. v 17.00 hod.  Zbigniew Kaleta, Michal Niemirski & Petr Litwora Trio Koncert. Vstupné 70 Kč, pro členy klubu AKROPOL 50 Kč

Komentovaná prohlídka katolického kostela 5.8.2020

05.08.2020 15:30

Turistické informační centrum Český Těšín a Římskokatolická farnost v Českém Těšíně srdečně zvou ve středu 5. 8. v 15.30 hod. na PROHLÍDKU Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech  ...více

AktualityNaše pobočky, kontakty