On-line knihovna

Ullmannovské slavnosti 2020

Důležité!!!!           http://www.viktor-ullmann-festival.cz/

Termín konání hudebního festivalu Ullmannovské slavnosti 2020 se překládá na podzim roku 2020.


1. - 4. 4. 2020 
II. ročník festivalu
Ullmannovské slavnosti - Uroczystości Ullmannowskie
Český Těšín - Cieszyn


Festival je věnován hudebnímu skladateli Viktoru Ullmannovi, těšínskému rodákovi, jehož životní cesty vedly z Těšína do Vídně, Prahy, Mnichova a zpět do Prahy, a skončily v terezínském ghettu, posléze v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau, kde jeho život uhasl.    leták k festivalu

PROGRAM

Středa 1. 4. v 17 hodin, kavárna Avion, Hlavní třída 2061, Český Těšín
Zahájení festivalu
Program
Úvodní slova pořadatelů a partnerů

Scénické fragmenty z jednoaktových oper Rozbitý džbán a Císař z Atlantidy
Vystoupení studentů Operního studia Fakulty umění Ostravské univerzity pod vedením Evy Drížgové
Dominika Škrabalová - altový part
Alexandra Patakyová - soprán
Daniel Poledňák - barytonový a tenorový part
klavírní doprovod - MgA. Michal Bárta Ph.D.

Vystoupení vítězů  VI. ročníku Těšínských hudebních setkání "Viktor Ullmann in memoriam"2019/ bratři Kamil a Aleksander Aniołovi/ Angels Duo
Program

Astor Piazzolla/ Čtyři roční období v Buenos Aires
Enrique Granados/ Španělský tanec č. 2 „Oriental”
Domenico Scarlatti/ Sonata l 33
Francis Kleynjans/ Romance č. 1
Fryderyk Chopin/ Waltz op. 64 č. 2

Zahájení výstavy „Viktor Ullmann - neklidný Středoevropan“  v zimní zahradě kavárny Avion

Čtvrtek 2. 4. v 15.30 hodin, kavárna Avion, Český Těšín
Viktor Ullmann - oběť holocaustu i klasik hudby 20. století
Pódiová diskuse o Viktoru Ullmannovi v kontextu hudebního života v ghettu Terezín a o novém inscenačním projektu NDMS Ostrava. Diskuse se zúčastní:
Helena Spurná, dramaturgyně/ Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava
Lubomír Spurný, muzikolog/ Masarykova univerzita Brno
Jaromír Nohavica, básník a písničkář, autor českých libret k Ullmannovým operám Císař z Atlantidy aneb Odepření smrti a Rozbitý džbán/ Ostrava
Moderuje Magdalena Živná, muzikoložka a překladatelka/ Praha
Předprodej vstupenek v kavárně Avion od 10.3. v ceně 120,- Kč

Čtvrtek 2. 4. v 18 hodin, Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Náměstí 12, Těšín
K poctě Viktora Ullmanna 
Koncert smyčcového kvarteta Foederis Ensemble/ Polsko/ Anna Markiewicz, Grzegorz Lalek, Stanisław Dziąg, Adam Dębski/
Program
Viktor Ullmann: Smyčcový kvartet č. 3
Hans Krása: Téma s variacemi
Ivan Eröd:1. smyčcový kvartet
Pavel Haas: 1. smyčcový kvartet
Vstup volný

Pátek 3. 4. v 10 hodin kavárna Avion, Český Těšín
Hudební skladatel Viktor Ullmann
Viktor Ullmann, významný česko-německý hudební skladatel 20. století a oběť holocaustu, v kontextu 75. výročí osvobození  německého vyhlazovacího  tábora Auschwitz-Birkenau a 75. výročí osvobození terezínského ghetta
Beseda pro studenty a veřejnost/ Lubomír Spurný

Pátek 3. 4., 18 hodin, bývalá synagoga, Božkova ul., Český Těšín
Láska, válka a jazz
Komorní koncert z děl Viktora Ullmanna a Erwina Schulhoffa/ Rakousko/ Rupert Bergmann (baryton) a Christoph Traxler (klavír)
Moderuje Magdalena Živná
Program
Viktor Ullmann: Liederbuch des Hafis (Háfizův zpěvník), písňový cyklus pro baryton a klavír
Erwin Schulhoff: Esquisses de Jazz (klavírní sólo)
Viktor Ullmann: 2 árie Smrti z opery Císař Atlantidy aneb Odepření smrti
Erwin Schulhoff: Suite dansante en jazz (klavírní sólo)
Viktor Ullmann: Die Weise von Liebe und Tod des Cornetts Christoph Rilke (Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka), melodram na text epické básně Rainera Marii Rilka
Vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Štefánikova ul., Český Těšín

Sobota 4. 4., 10 hodin, sraz na parkovišti  před supermarketem Intermarche, ul. Horní 21, Těšín
Po stopách Viktora Ullmanna v Těšíně/ Komentovaná prohlídka
Výklad:  Irena French/ Muzeum Těšínského Slezska, Těšín


HLAVNÍ PARTNER/ GŁÓWNY PARTNER/ HAUPTPARTNER
Fond budoucnosti Rakouské republiky/ Fundusz Przyszłościowy Republiki Austrii/ Zukunftsfonds der Republik Österreich

PARTNEŘI/ PARTNERZY/ PARTNER
Město Český Těšín
/ Miasto Czeski Cieszyn/ Stadt Český Těšín
Rakouské kulturní fórum v Praze/ Austriackie Forum Kultury w Pradze/ Österreichisches Kulturforum Prag
Národní divadlo moravskoslezské/ Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie/ Mährisch-Schlesisches Nationaltheater Ostrava
Operní studio fakulty umění Ostravské univerzity/ Studio operowe Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego/ Opernstudio der Kunstfakultät der Universität Ostrava
Polsko-rakouská společnost/ Towarzystwo Polsko-Austriackie/ Polnisch-Österreichische Gesellschaft, Cieszyn
Muzeum Těšínského Slezska/ Muzeum Śląska Cieszyńskiego/ Museum des Teschener Schlesiens, Cieszyn
Polský svaz kulturně osvětový/ Polski Związek Kulturalno-Oświatowy/ Polnischer Kultur- und Bildungsverband Český Těšín
Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Těšín/ Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Cieszyn/ Teschener Kulturzentrum „Nationalhaus“, Cieszyn
Základní umělecká škola Pavla Kalety/ Artystyczna Szkoła Podstawowa im. Pawła Kalety/ Kunstschule Pavel Kaletas, Český Těšín
Institut terezínských skladatelů/ Instytut Kompozytorów Terezińskich/ Institut Theresienstädter Komponisten

Festival podpořily Rotary kluby/ Rotary kluby/ Rotary Clubs
RC Opava a RC Frýdek-Místek a Kopřivnice

Záštity nad festivalem převzali/ Festiwal odbywa się pod patronatem/ Die Schirmherrschaft übernahmen:
Andreas Schmidinger
, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze/ dyrektor Austriackiego Fora Kultury w Pradze/ Direktor des Österreichischen Kulturforums Prag
Rupert Weinmann, ředitel Rakouského kulturního fóra ve Varšavě/ dyrektor Austriackiego Fora Kultury w Warszawie/ Direktor des Österreichischen Kulturforums Warschau
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích/ Konsul Honorowy Republiki Austrii w KatowicachHonorarkonsul der Republik Österreich in Katowicz
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě/ Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie/ Generalkonsulin der Republik Polen in Ostrava
Mieczysław Szczurek, přednosta Okresního úřadu Těšín/ starosta Powiatu Cieszyńskiego/ Leiter des Bezirksamts Cieszyn
Gabriela Hřebačková, starostka města Český Těšín/ burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Český Těšín
Gabriela Staszkiewicz, starostka města Těšín/ burmistrz miasta Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Cieszyn

Nejbližší kulturní akce

Cesty blízké i daleké 28.5.2020

13.05.2020 08:00

Čítárna a kavárna Avion čtvrtek 28. 5. v 17.00 hod. Dolomity - nejkrásnější místa ...více

Výstava "Květnová retrospektiva"

11.05.2020 08:00

Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. Minigalerie Na Plotě srdečně zveme na výstavu Květnová retrospektiva  Přijďte si zavzpomínat a připomenout obrazy regionálních výtvarníků, kteří vystavovali v Minigalerii Na Plotě. Výstava potrvá od 11. května do 5. června 2020. leták

AktualityNaše pobočky, kontakty