On-line knihovna

Ullmannovské slavnosti 2020


1. - 4. 4. 2020 
II. ročník festivalu
Ullmannovské slavnosti - Uroczystości Ullmannowskie
Český Těšín - Cieszyn


Festival je věnován hudebnímu skladateli Viktoru Ullmannovi, těšínskému rodákovi, jehož životní cesty vedly z Těšína do Vídně, Prahy, Mnichova a zpět do Prahy, a skončily v terezínském ghettu, posléze v koncentračním táboře Osvětim, kde jeho život uhasl. leták k festivalu

PROGRAM

Středa 1. 4. v 17 hodin, kavárna Avion, Hlavní třída 2061, Český Těšín
Zahájení festivalu
Program
Úvodní slova pořadatelů a partnerů

Scénické fragmenty z jednoaktových oper Rozbitý džbán a Císař z Atlantidy
Vystoupení studentů Operního studia Fakulty umění Ostravské univerzity pod vedením Evy Drížgové
Dominika Škrabalová - altový part
Alexandra Patakyová - soprán
Daniel Poledňák - barytonový a tenorový part
klavírní doprovod - MgA. Michal Bárta Ph.D.

Vystoupení vítězů  VI. ročníku Těšínských hudebních setkání "Viktor Ullmann in memoriam"2019/ bratři Kamil a Aleksander Aniołovi/ Angels Duo
Program

Astor Piazzolla/ Čtyři roční období v Buenos Aires
Enrique Granados/ Španělský tanec č. 2 „Oriental”
Domenico Scarlatti/ Sonata l 33
Francis Kleynjans/ Romance č. 1
Fryderyk Chopin/ Waltz op. 64 č. 2

Zahájení výstavy „Viktor Ullmann - neklidný Středoevropan“  v zimní zahradě kavárny Avion

Čtvrtek 2. 4. v 15.30 hodin, kavárna Avion, Český Těšín
Viktor Ullmann - oběť holocaustu i klasik hudby 20. století
Pódiová diskuse o Viktoru Ullmannovi v kontextu hudebního života v ghettu Terezín a o novém inscenačním projektu NDMS Ostrava. Diskuse se zúčastní:
Helena Spurná, dramaturgyně/ Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava
Lubomír Spurný, muzikolog/ Masarykova univerzita Brno
Jaromír Nohavica, básník a písničkář, autor českých libret k Ullmannovým operám Císař z Atlantidy aneb Odepření smrti a Rozbitý džbán/ Ostrava
Moderuje Magdalena Živná, muzikoložka a překladatelka/ Praha
Předprodej vstupenek v kavárně Avion od 10.3.

Čtvrtek 2. 4. v 18 hodin, Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Náměstí 12, Těšín
K poctě Viktora Ullmanna 
Koncert smyčcového kvarteta Foederis Ensemble/ Polsko/ Anna Markiewicz, Grzegorz Lalek, Stanisław Dziąg, Adam Dębski/
Program
Viktor Ullmann: Smyčcový kvartet č. 3
Hans Krása: Téma s variacemi
Ivan Eröd:1. smyčcový kvartet
Pavel Haas: 1. smyčcový kvartet
Vstup volný

Pátek 3. 4. v 10 hodin kavárna Avion, Český Těšín
Hudební skladatel Viktor Ullmann
Viktor Ullmann, významný česko-německý hudební skladatel 20. století a oběť holocaustu, v kontextu 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim
Beseda pro studenty a veřejnost/ Lubomír Spurný

Pátek 3. 4., 18 hodin, bývalá synagoga, Božkova ul., Český Těšín
Láska, válka a jazz
Komorní koncert z děl Viktora Ullmanna a Erwina Schulhoffa/ Rakousko/ Rupert Bergmann (baryton) a Christoph Traxler (klavír)
Moderuje Magdalena Živná
Program
Viktor Ullmann: Liederbuch des Hafis (Háfizův zpěvník), písňový cyklus pro baryton a klavír
Erwin Schulhoff: Esquisses de Jazz (klavírní sólo)
Viktor Ullmann: 2 árie Smrti z opery Císař Atlantidy aneb Odepření smrti
Erwin Schulhoff: Suite dansante en jazz (klavírní sólo)
Viktor Ullmann: Die Weise von Liebe und Tod des Cornetts Christoph Rilke (Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka), melodram na text epické básně Rainera Marii Rilka

Sobota 4. 4., 10 hodin, sraz na parkovišti  před supermarketem Intermarche, ul. Horní 21, Těšín
Po stopách Viktora Ullmanna v Těšíně/ Komentovaná prohlídka
Výklad:  Irena French/ Muzeum Těšínského Slezska, Těšín


HLAVNÍ PARTNER/ GŁÓWNY PARTNER/ HAUPTPARTNER
Fond budoucnosti Rakouské republiky/ Fundusz Przyszłościowy Republiki Austrii/ Zukunftsfonds der Republik Österreich

PARTNEŘI/ PARTNERZY/ PARTNER
Město Český Těšín
/ Miasto Czeski Cieszyn/ Stadt Český Těšín
Rakouské kulturní fórum v Praze/ Austriackie Forum Kultury w Pradze/ Österreichisches Kulturforum Prag
Národní divadlo moravskoslezské/ Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie/ Mährisch-Schlesisches Nationaltheater Ostrava
Operní studio fakulty umění Ostravské univerzity/ Studio operowe Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego/ Opernstudio der Kunstfakultät der Universität Ostrava
Polsko-rakouská společnost/ Towarzystwo Polsko-Austriackie/ Polnisch-Österreichische Gesellschaft, Cieszyn
Muzeum Těšínského Slezska/ Muzeum Śląska Cieszyńskiego/ Museum des Teschener Schlesiens, Cieszyn
Polský svaz kulturně osvětový/ Polski Związek Kulturalno-Oświatowy/ Polnischer Kultur- und Bildungsverband Český Těšín
Těšínské centrum kultury „Národní dům“, Těšín/ Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Cieszyn/ Teschener Kulturzentrum „Nationalhaus“, Cieszyn
Základní umělecká škola Pavla Kalety/ Artystyczna Szkoła Podstawowa im. Pawła Kalety/ Kunstschule Pavel Kaletas, Český Těšín
Institut terezínských skladatelů/ Instytut Kompozytorów Terezińskich/ Institut Theresienstädter Komponisten

Festival podpořily  Rotary kluby/ Rotary kluby/ Rotary Clubs
RC Opava a RC Frýdek-Místek a Kopřivnice

Záštity nad festivalem převzali/ Festiwal odbywa się pod patronatem/ Die Schirmherrschaft übernahmen:
Andreas Schmidinger
, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze/ dyrektor Austriackiego Fora Kultury w Pradze/ Direktor des Österreichischen Kulturforums Prag
Rupert Weinmann, ředitel Rakouského kulturního fóra ve Varšavě/ dyrektor Austriackiego Fora Kultury w Warszawie/ Direktor des Österreichischen Kulturforums Warschau
Mirosław Bienioszek, honorární konzul Rakouské republiky v Katovicích/ Konsul Honorowy Republiki Austrii w KatowicachHonorarkonsul der Republik Österreich in Katowicz
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě/ Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie/ Generalkonsulin der Republik Polen in Ostrava
Mieczysław Szczurek, přednosta Okresního úřadu Těšín/ starosta Powiatu Cieszyńskiego/ Leiter des Bezirksamts Cieszyn
Gabriela Hřebačková, starostka města Český Těšín/ burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Český Těšín
Gabriela Staszkiewicz, starostka města Těšín/ burmistrz miasta Cieszyna/ Bürgermeisterin der Stadt Cieszyn

Nejbližší kulturní akce

Beseda "O tajemství čaje" 25.2.2020 - 2.díl

25.02.2020 17:00

Městská knihovna Svibice, Slovenská ul. úterý 25. 2. v 17.00 hod. O tajemství čaje - čajování v knihovně II Beseda s prezentací a ochutnávkou vybraných čajů. Čaj - to není jen nápoj, je to i kultura a způsob života. Nahlédněte do hlubin čajové misky spolu s námi a možná se i z vás stanou „čajomilci“. Připravujeme ve spolupráci s čajovnou Laja. Počet míst je omezen, rezervace prosím zasílejte e-mailem na svibice@knihovnatesin.cz, vstup zdarma leták

Setkání s Petrem Prokopem Siostrzonkem 21.2.2020

21.02.2020 16:30

Čítárna a kavárna Avion pátek 21. 2. v 16.30 hod. Století Českého Těšína - Osobnosti, události 1920 - 2020  Setkání s arciopatem Břevnovského kláštera Petrem Prokopem Siostrzonkem. Povídání s českotěšínským rodákem, příslušníkem řeholního řádu a člověkem s duchovním posláním, který je nepřehlédnutelnou osobností českého veřejného života. Vstupné: 90 Kč, pro členy klubu AKROPOL 70 Kč ...více

Přednáška Lenky Novákové 20.2.2020

20.02.2020 17:00

Čítárna a kavárna Avion čtvrtek 20. 2. v 17.00 hod. Měšťanská společnost v raném novověku Obyvatelstvo měst bylo velmi různorodé, od bohatých měšťanů vlastnících domy na náměstí, přes podruhy neboli komorníky žijící v nájmu až po tuláky, žebráky a jiné osoby žijící na pokraji společnosti. Přednáška Mgr. Lenky Novákové se zaměří nejenom na společenskou stratifikaci městské společnosti, ale také na její hospodářské poměry a každodenní život. Pořádá Klub Muzea Těšínska ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín, vstupné zdarma  leták

AktualityNaše pobočky, kontakty