On-line knihovna

Bez stereotypů Češi a Poláci o sobě navzájem

Cyklus česko-polských diskusních salónů  -  Cykl czesko-polskich salonów dyskusyjnych

Cílem projektu je připomenout blízkost národů Čechů a Poláků. Vzpomenout na společné historické a současné momenty a události. Hledat, co oba národy spojuje, co je rozděluje. Podívat se na svůj národ očima druhého. Pokusit se dstraňovat bariéry a umět pohlížet na souseda bez předsudků. Před 22 lety byly hranice mezi Českem a Polskem opět otevřeny. Před 8 lety byly hranice mezi Českou republikou a Polskou republikou zrušeny. Bariéry ale přetrvávají. Zkusme i ty pomalu odstranit.
Během roku proběhne 8 diskusních salónů a 1 výstava, jejichž hosty novináři, překladatelé, filmaři, muzikanti, designéři. Vybrali jsme známé osobnosti z Polska a Česka, dvojice které spojuje určité téma osobnosti, a které dokáží naplnit myšlenku česko-polského porozumění.

Pořádá Městská knihovna Český Těšín a Zamek Cieszyn. Projekt spolufinancuje Česko-polské fórum Ministerstva zahraničních věcí České republiky a finančně podporuje Generální konzulát PR v Ostravě.
Akce se koná pod záštitou starosty Města Český Těšín a starosty Města Cieszyn.   

Celkový plakát k akci

Salony, které již proběhly:
První česko - polský diskusní salon, 15. 3. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Jaromír Nohavica & Zbigniew Czendlik
Debatu na téma český ateismus a polský katolicismus moderoval Pavel Noga. Přenos byl vysílán on-line, který zprostředkovala firma ha-vel® internet s.r.o.
Foto z akce

Druhý česko - polský disidentský salon, 12. 4. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Petruška Šustrová & Mirosław Jasiński
Videozáznam z akce

Třetí česko - polský filmový salon, 1. 5. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
David Ondříček & Adam Sikora
Videozáznam z akce


Čtvrtý česko - polský překladatelský salon, 20. 9. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Václav Burian & Jacek Baluch
Foto z akce
Videozáznam z akce

Pátý hudební salon, 25. 10. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Robert Kuśmierski
Foto z akce
Videozáznam z akce

Šestý česko - polský diskusní salon, 15. 11. 2013 
Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Renata Putzlacher Petr Prokop Siostrzonek
Foto z akce

Sedmý česko - polský designerský salon, 22. 11. 2013 Zamek Cieszyn
Jiří Pelcl & Michał Stefanowski
Foto z akce

Osmý česko - polský salon pozorovatelů, 6. 12. 2013 Zamek Cieszyn
Pavel Trojan & Mariusz Szczygieł
Foto z akce
Videozáznam z akce

Devátý výtvarný salón - výstava,  15.3.- 25.4. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
"Směšná.śmieszne słowa"
Výstup z mezinárodního typograficko-lingvistického workshopu studentů českých a polských vysokých uměleckých škol Leták k akci

AVIONoviny
V rámci projektu byla vydána informační tiskovina AVIONoviny, která popisuje historii a současnost multikulturní kavárny Avion v Českém Těšíně, která znovu vznikla, aby navázala na tradici legendární kavárny Avion z let 1933-1939. Čítárna a kavárna Avion a byla otevřena v r. 2010 jako součást kulturního dědictví a zároveň multikulturní prostor, kde se setkávají obyvatele z obou stran hranice.
List obsahuje historii a současnosti multikulturní kavárny Avion, nacházející se v Českém Těšíně, která byla jako součást kulturního dědictví znovuvybudována na místě legendární Kavárny Avion z let 1933-1939 a otevřena v roce 2010. List má rozsah 8 stran formátu A3. Příloha listu AVIONoviny (4 strany formátu A3) obsahuje soupis významných historických osobností města Těšína. List byl vydán v nákladu 1000 ks v české a polské verzi.

          

                                   

Nejbližší kulturní akce

Jazz Time 23.8.2018

23.08.2019 17:00

Čítárna a kavárna Avion pátek 23. 8. v 17.00 hod. Jazz Time - Tamara Tomoszek Za doprovodu Tria Petra Litwory zazpívá velice oblíbená Tamara Tomoszek, která patří mezi naše špičkové interpretky jazzového zpěvu. Pořádá Městská knihovna Český Těšín, vstupné 70 Kč, pro členy klubu AKROPOL 50 Kč  leták

Prohlídka města Českého Těšína 21.8.2019

21.08.2019 14:00

středa 21. 8. v 14.00 hod. Komentovaná prohlídka města, trasa Hlavní tř., ul. Nádražní, ul. Střelniční, nábřeží Míru. Sraz ve 14.00 hodin na ul. Odboje u prodejny s galanterií. Za nepříznivého počasí se akce překládá na jiný termín. Bližší informace: Turistické informační centrum města Český Těšín, Štefánikova 17/27, Český Těšín, tel. 720 043 697, vstupné zdarma

Prázdniny 2019 - akce knihovny v srpnu

01.08.2019 09:00

PRÁZDNINY 2019, 17. ročník celoměstského projektu pro děti i rodiče v Českém Těšíně. Akce knihovny v rámci Prázdnin 2019 - v srpnu: leták ...více

AktualityNaše pobočky, kontakty