On-line knihovna

Bez stereotypů Češi a Poláci o sobě navzájem

Cyklus česko-polských diskusních salónů  -  Cykl czesko-polskich salonów dyskusyjnych

Cílem projektu je připomenout blízkost národů Čechů a Poláků. Vzpomenout na společné historické a současné momenty a události. Hledat, co oba národy spojuje, co je rozděluje. Podívat se na svůj národ očima druhého. Pokusit se dstraňovat bariéry a umět pohlížet na souseda bez předsudků. Před 22 lety byly hranice mezi Českem a Polskem opět otevřeny. Před 8 lety byly hranice mezi Českou republikou a Polskou republikou zrušeny. Bariéry ale přetrvávají. Zkusme i ty pomalu odstranit.
Během roku proběhne 8 diskusních salónů a 1 výstava, jejichž hosty novináři, překladatelé, filmaři, muzikanti, designéři. Vybrali jsme známé osobnosti z Polska a Česka, dvojice které spojuje určité téma osobnosti, a které dokáží naplnit myšlenku česko-polského porozumění.

Pořádá Městská knihovna Český Těšín a Zamek Cieszyn. Projekt spolufinancuje Česko-polské fórum Ministerstva zahraničních věcí České republiky a finančně podporuje Generální konzulát PR v Ostravě.
Akce se koná pod záštitou starosty Města Český Těšín a starosty Města Cieszyn.   

Celkový plakát k akci

Salony, které již proběhly:
První česko - polský diskusní salon, 15. 3. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Jaromír Nohavica & Zbigniew Czendlik
Debatu na téma český ateismus a polský katolicismus moderoval Pavel Noga. Přenos byl vysílán on-line, který zprostředkovala firma ha-vel® internet s.r.o.
Foto z akce

Druhý česko - polský disidentský salon, 12. 4. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Petruška Šustrová & Mirosław Jasiński
Videozáznam z akce

Třetí česko - polský filmový salon, 1. 5. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
David Ondříček & Adam Sikora
Videozáznam z akce


Čtvrtý česko - polský překladatelský salon, 20. 9. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Václav Burian & Jacek Baluch
Foto z akce
Videozáznam z akce

Pátý hudební salon, 25. 10. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Robert Kuśmierski
Foto z akce
Videozáznam z akce

Šestý česko - polský diskusní salon, 15. 11. 2013 
Čítárna a kavárna Avion/Noiva
Renata Putzlacher Petr Prokop Siostrzonek
Foto z akce

Sedmý česko - polský designerský salon, 22. 11. 2013 Zamek Cieszyn
Jiří Pelcl & Michał Stefanowski
Foto z akce

Osmý česko - polský salon pozorovatelů, 6. 12. 2013 Zamek Cieszyn
Pavel Trojan & Mariusz Szczygieł
Foto z akce
Videozáznam z akce

Devátý výtvarný salón - výstava,  15.3.- 25.4. 2013 Čítárna a kavárna Avion/Noiva
"Směšná.śmieszne słowa"
Výstup z mezinárodního typograficko-lingvistického workshopu studentů českých a polských vysokých uměleckých škol Leták k akci

AVIONoviny
V rámci projektu byla vydána informační tiskovina AVIONoviny, která popisuje historii a současnost multikulturní kavárny Avion v Českém Těšíně, která znovu vznikla, aby navázala na tradici legendární kavárny Avion z let 1933-1939. Čítárna a kavárna Avion a byla otevřena v r. 2010 jako součást kulturního dědictví a zároveň multikulturní prostor, kde se setkávají obyvatele z obou stran hranice.
List obsahuje historii a současnosti multikulturní kavárny Avion, nacházející se v Českém Těšíně, která byla jako součást kulturního dědictví znovuvybudována na místě legendární Kavárny Avion z let 1933-1939 a otevřena v roce 2010. List má rozsah 8 stran formátu A3. Příloha listu AVIONoviny (4 strany formátu A3) obsahuje soupis významných historických osobností města Těšína. List byl vydán v nákladu 1000 ks v české a polské verzi.

          

                                   

Nejbližší kulturní akce

Tvořivá dílna 26.3.2018

26.03.2018 16:00

Městská knihovna Havlíčkova ul. pondělí 26. 3. od 16.00 hod. Tvořivá dílna Veselá okýnka dětského pokojíčku

Noc s Andersenem 2018

23.03.2018 18:00

Městská knihovna Svibice pátek 23. 3. od 18.00 hod. Noc s Andersenem Prvňáčci a druháci zažijí dobrodružné nocování v knihovně, plné her a zapeklitých úkolů, tentokrát na téma knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočicce. Bližší informace v knihovně ve Svibici leták www.nocsandersenem.cz

Přednáška Ondřeje Haničáka 22.3.2018

22.03.2018 17:00

Čítárna a kavárna Avion čtvrtek 22. 3. v 17.00 hod. Spolky na Těšínsku v kontextu spolkového života Rakouského Slezska Přednáška Mgr. Ondřeje Haničáka ze Slezského zemského muzea v Opavě. Pořádá Klub Muzea Těšínska ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín, vstup zdarma Z důvodu nemoci přednášející Lenky Novákové bude přednáška Reformy Marie Terezie a ohlas na ně v městském prostředí nahrazena přednáškou Spolky na Těšínsku v kontextu spolkového života Rakouského Slezska.

AktualityNaše pobočky, kontakty